Menu

Poezija je naš kontakt s prirodom čovjeka.

Između nas i nas, nalazimo se samo mi s naoko laganim pitanjima na koje valja odgovoriti:

Kako prepoznati poeziju u svakodnevnici? Kako  ljepotu pronaći u sebi? Kako zamijetiti  detalj?

Učeći se kulturi čitanja poezije, pojedinci se mogu naučiti pažljivosti i ustrajnosti.  Detalji traže pažnju, vrijeme pažnje; detalje treba detaljno opisati, ako je moguće dodirnuti; tražiti, birati riječi i pripisati ih uočenom detalju. Od detalja treba krenuti, od sitnih stvari, gotovo zagubljenih, skrivenih stvari: njima dati važnost, od njih krenuti, njih mišlju pokrenuti, njih opjevati.Cilj predmeta je poticati kreiranje vlastitosti stihom.Podrška razvoju ličnosti oslobađajući i koristeći vlastitu kreativnost.

Povratak na popis predavanja