Menu

Kreativnim i inovativnim tehnikama do središta problema;

prepoznati i učiniti korake za realizaciju vlastitih ideja;

naći izlaz iz zapretene situacije,

neke su od tema koje možete tretirati i razriješiti u kombinaciji individualnog coachinga i/ili coachinga u grupama do najviše pet osoba .

Termini i teme za grupni rad: TBA