Menu
Cam00688a

Svaki kontakt među ljudima međusobna je razmjena osjećaja različitog inteziteta.

Svaki kontakt među ljudima međusobna je razmjena osjećaja različitog inteziteta; više ili manje svjesna razmjena osjećaja. Onaj s kime smo u kontaktu u nama oslobađa emociju koja nas potiče ponašati se prema toj osobi isto kao i prema svim drugim osobama iz našega životnog kruga. U trenutku kad na nešto reagiramo, ne razmišljamo prvenstveno o drugome, ulazeći u odnos s njim, već pokušavamo osvijestiti nas subjektivni dio i osjećaje nastale u toj razmjeni. U rehabilitacijsko-terapijskim poslovima i zadacima jednako je toliko važno suočiti se s vlastitim osjećajima koje osoba s kojom radimo u nama izaziva. Bar na trenutak potrebno je pogledati klijenta pred nama kao da smo to mi sami. Polazeći od te višestruke razmjene napuklina života (ako se tako smijem izraziti) te koristeći različite mogućnosti izrazavanja bliske umjetničkim tehnikama, tražimo putove realizacije prevladavajućih emocija.

Radna terapija sa grupom u Splitu, u psihijatrijske Boljnici Ugljan i Domu Sv.Frane

Why Are you Waiting? Get in touch!