Menu

Odjel za filozofiju i FIKK (Filozofsko internacionalno golo kazalište u osnivanju)

Udruge studenata Odjela za filozofiju „CAP! – Cogito atque possum“

Pozivaju na:

PRIJEMNI RAZGOVOR za upis:

K.R.I.K.

KreacijaRežijaIdejaKomunikacija

U SUBOTU, 07. RUJAN 2019. u 9,09 sati ,

na Odjelu za Filozofiju,

Obala kralja Petra Krešimira IV. br.2

23 000 Zadar, Hrvatska

UVJETI :

– osoba mora biti u procesu studiranja neke studijskog usmjerenja ili sa završenim školovanjem;

– motivacijsko pismo, životopis

– razgovor o nekoj ideji koju kandidat želi scenski realizirati

Prijave dostaviti na email : kontakt@yellow-fish.eu ,

ili na poštansku adresu:

Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju,

Obala kralja Krešimira IV br, 2, 23000 Zadar, Hrvatska

FILOZOFIJA :

K.R.I.K. je obrazovanje uz studij i kreacija studija u jednom.

K.R.I.K. je podrška potrebi čovjeka da se kreativno izrazi .

K.R.I.K potiče realizaciju vlastitih ideja koristeći scenske tehnike.

K.R.I. K. se oslanja na intezivnu praksu , isprobavanje,

učenje kroz kreiranje i realizaciju vlastitih ideja.

Čovjek je svijetu dodijeljen rođenjem . To nije njegov svijet. To može postati njegov svijet. U njemu čovjek ne živi naprosto. On u tom svijetu doživljava doživljeno. Situacije za doživljaj dijelom ili u potpunosti i sam kreira . Jačanjem vlastite kreacije čovjek istovremno kreira vlastitost i svijet u kojem se ona realizira.

To je dinamičan, stalan proces.

Tek pravom na vlastitost i kreacijama vlastitog čovjek ostvaruje svoj svijet .

Tako u stranom mu svijetu čovjek kreirajući ga stvara od stranoga svoj svijet.

Strani svijet tako može postati njegov svijet.

U vlastitim svijetu je list sreće više i kap straha manje.

K.R.I.K. je „ ideja , jer od kada su , zahvaljujući dominantnom utjecaju tehnološkog napredka, gotovo sve umjetničke vrste, kao i život sam, postale multimedijske varijacije, ako i indirektno, zapravo nam ne preostaje drugo nego baviti se, s jedne strane esencijom, smislom i idejom, a s druge metodama, tj. kako efikasno iskoristiti sve te “blagodati”, a da pritom ne upadnemo u zamke predvidivog i banalnog . „ D.R.