Menu

Osvijestiti ćemo ulogu poezije u samospoznaji čovjeka; analizirati  ćemo moguću ulogu poezije u kontekstu procesa liječenja; preispitati ćemo odnos poezije i traume odnosno poezije traume  i  traume poezije; nastaviti ćemo rad na knjizi o metodama Apoteke poezije koji su započeli studenti još pred tri  semestra; nastaviti ćemo rad na pripremama za otvaranje Apoteke poezije  na nekoj od javnih lokacija u gradu Zadru.

„Apoteka poezije ne traži pisanje pjesme na neku temu, ona se bavi uočavanjem detalja koji nas opoezuje. Kako ljepotu pronaći u sebi? Kako zamijetiti  detalj?

U neki detalj vlastitosti treba ući u radu sa ljudima i iz tog detalja razviti svijet. Nije to potraga za romantičnom slikom nečega vlastitoga. To je bavljenje nekim zrncem naše ličnosti. Zrnca ličnosti su poput nanosa pijeska u kojem se krije otrovnica ili perla. Dakle ne tražimo biserje., Uočavamo detalj, što manji. Baveći se njime otvaramo mu mogućnost rasta. Potvrđujemo njegovu važnost.“ -Nikša Eterović

Povratak na popis predavanja